• ثبت نام

با سلام و احترام 

 

لطفا فایل از جلسه اول و دوم درس ارودهای ورزشی را از اینجا دانلود کنید

لطفا فایل جلسه اول و دوم درس روش تدریس را از اینجا دانلود کنید

 لطفا فایل جلسه اول و دوم درس روانشناسی کودک و نوجوان را ازاینجا دریافت کنید

لطفا فایل جلسه اول درس روانشناسی ورزشی را از اینحا دریافت کنید

لطفا فایل جلسه سوم درس روانشناسی کودک و نوجوان را اینجا دریافت کنید 

لطفا فایل جلسه سوم درس روش تدریس  را از اینجا دریافت کنید

لطفا جلسه سوم درس اردوهای ورزشی را از اینجا دریافت کنید

درباره سایت

وب سایت خانه روانشناسی ورزشی ایران با هدف معرفی و ترویج رشته روانشناسی ورزشی، اهداف آن آغاز به فعالیت کرده است. مخاطب این سایت تخصصی: تمامی ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران ورزشی و همچنین دانشجویان و علاقمندان به روانشناسی ورزشی هستند.